Reklamace doručení balíku

Jak postupovat při doručení poškozeného balíku PPL?

Řidič dopravce PPL přijíždí k příjemci a ten by měl zkontrolovat obal zásilky. V případě poškozeného obalu zásilku buď odmítne, nebo převezme a po řidiči chce, aby si zaznamenal PŘEVZATO S VÝHRADOU. Řidič nesmí a nemůže posuzovat a řešit škodu na místě s příjemcem a to ani sepisovat reklamační protokol ani umožnit příjemci kontrolu obsahu . Příjemce má tři prac. dny na tuto kontrolu obsahu. V případě poškození se ozývá odesilateli a ten hned o škodě informuje PPL. Pozor doba tří pracovních dní se brána jako doba od převzetí příjemcem až do nahlášení PPL, tedy pokud příjemce odesilatele informuje třetí pracovní den, tak ten musí tuto informaci ještě týž den předat PPL. Příjemci se ozve reklamační oddělení, které sepíše zápis o škodě a zajistí vyzvednutí poškozeného zboží. Příjemce si u sebe musí nechat poškozené zboží, obal a výstelku balíku pro sepsání reklamace následně si PPL sama poškozené zboží vyzvedne. V případě přeprav přes paletové produkty je nutné od příjemce foto poškozeného zboží a pokud možno veškeré balení a použitých výstražných nálepek.

Zbytek reklamace již řeší odesilatel s přepravcem.

Děkuji ze pochopení

Kreatinka